ႀကိဳတင္ေနရာယူေပးႏိုင္ပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံျခင္

Miss Grand International 2018 ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပလၽွက္ရိွရာႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ မွ အလွမယ္မ်ားလာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္လၽွက္ရိွပါသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲႀကီး၏ အႀကိဳၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ေသာ Prieliminary Competition အား ၂၃.၁၀.၁၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ Grand Final ၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား ၂၅.၁၀.၁၈ ေန႔တို႔တြင္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ က်င္းပျပဳလုပ္ပံုမ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္း ၌ MWD Documentary ႏွင့္ MWD Series Channel မ်ားမွ တိုက္ရိုက္ ရိုက္ကူး ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္သံဌာနမ်ား ႏွင့္ ၾကည့္ရႈသူေပါင္း သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရိွသည့္ Miss Grand International Facebook Page မွလည္း Live Streaming ထုတ္လႊင့္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုကဲ့သို႔ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ျပသရာတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ မွ ေစာင့္ေမၽွာ္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေၾကညာထားသည့္အခ်ိန္အတိုင္းထုတ္လႊင့္ျပသႏိုင္ရန္ အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ Miss Grand International Organization မွ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရိွပါသည္။ 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ျကြေရာက္အားေပးၾကမည့္ဂုဏ္သေရရိွလူႀကီးမင္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွအႀကီးအကဲမ်ား၊ ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ားအားလံုးအား ၿပိဳင္ပြဲမစတင္မီ ႀကိဳတင္ေနရာယူေပးႏိုင္ပါရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ နာရီဝက္အလိုတြင္ခန္းမတံခါးအားပိတ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းေလးစားစြာျဖင့္အထူးေမတၱာရပ္ခံႀကိဳတင္ အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။ 
အစီအစဥ္ စတင္သည့္အခ်ိန္မွစတင္၍ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေနရာယူျခင္း ႏွင့္ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေစမည္မဟုတ္ေၾကာင္းေလးစားစြာျဖင့္အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။

Preliminary Competition
Date - 23.10.18
Venue - The One Entertainment Park
Door Open - 05.30 pm
Door Close - 06.30 pm

Grand Final
Date - 25.10.18
Venue - The One Entertainment Park
Door Open - 07.00 pm
Door Close - 08.00 pm